Intro

Iedereen krijgt in zijn leven weleens te maken met een conflict!

Op het werk of in de privésfeer, kan het gebeuren dat er een situatie ontstaat waarbij het partijen niet meer lukt om samen tot een oplossing te komen. Dan kan een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, de juiste hulp bieden. Voor bijna elke ruzie of elk conflict is een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is. Vaak is de ruzie echter al zo hoog opgelopen dat u zelf die conflictoplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dit veranderen.

Met mediation gaat u zelf het probleem oplossen, samen met de partij met wie u het conflict heeft. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en zorgt voor een juiste procedure.

Naar de rechter kunt u altijd nog!

Over Anja

Anja Sonke is als mediator doelgericht en waar nodig voortvarend, altijd op zoek naar de balans tussen het zakelijke en het menselijke, optimaal rekening houdend met de belangen van beide conflictpartijen. Anja gaat mens- en oplossingsgericht te werk. Zij is jurist, MfN-registermediator en ook geaccrediteerd Familiemediator. Zij is ingeschreven bij de Raad van Rechtsbijstand en werkt als rechtbank mediator.

Anja heeft jarenlange ervaring in de zakelijke en financiële dienstverlening en is in het verleden werkzaam geweest in diverse functies bij Nationale Nederlanden en ING Bank.

Sinds 2007 heeft zij een eigen praktijk als mediator, gespecialiseerd in familiemediation, arbeidsmediation, en begeleiding bij samenwerkingsproblemen en teamconflicten.

Daarnaast is zij verbonden als trainer en mediator aan de The Lime Tree en verzorgt zij kennis- en vaardigheidstrainingen in het bank- en verzekeringswezen.

Over Mediation

Bij mediation gaan partijen onder leiding en met behulp van de mediator zelf hun conflict oplossen. De mediator neemt in tegenstelling tot advocaten en rechters geen standpunt in, neemt geen beslissingen en bedenkt geen oplossingen. Dit doet u zelf! En de mediator begeleidt u daarbij.

Procedure

In de praktijk zullen er een aantal gestructureerde gesprekken plaatsvinden onder leiding van de mediator.
De mediator is altijd neutraal en onpartijdig en zorgt ervoor dat beide conflictpartijen evenveel aan bod komen.
De gesprekken zijn vertrouwelijk.
Een belangrijke voorwaarde om tot een oplossing te komen is ook het herstel van communicatie tussen beide partijen. De mediator zal daar veel aandacht aan besteden.
Tijdens de mediation procedure wordt gedacht in oplossingen. U kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst.
Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Aan het slot van de mediation worden afspraken, meestal schriftelijk, vastgelegd. Deze afspraken zijn bindend.

Echtscheidingsbemiddeling

In het bijzonder bij echtscheidingsbemiddeling zal er veel geregeld moeten worden. Naast de emotionele kant, waar partners van elkaar afscheid moeten nemen, en vaak verder moeten als ouders, moeten er ook zakelijk afspraken worden gemaakt. De mediator zal dit proces begeleiden.
De afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, wat naar de rechtbank verzonden wordt. Als er kinderen in het spel zijn, wordt ook het verplichte ouderschapsplan opgesteld.